ዝኸበርኩም ደገፍቲ ሚድያና

ከምዝፍለጥ ሚድያ ኣብ ህንፀት ኩለመዳያዊ ዓቕሚ ሓደ ሕብረተሰብ ኣዝዩ ዓብዪ ግደ ክፃወት ዝኽእል መስርሕ እዩ:: በዚ ምኽንያት ድማ ሓደ ሕደ ግዘ እውን ሰብ ሞያ ራብዓይ ጨንፈር መንግስቲ ክብሉ ይሰርዕዎ:: Tigray Public Media (TPM) - ሚድያ ህዝቢ ትግራይ : እዚ ዓብዪ ዕላማ ብምሕንጋጥ ኣብ ማሕበራዊ : ቁጠባዊን ፖለቲካዊን ጉዳያት ህዝቢ ትግራይ ዘድህቡ ኣገደስቲ ዛዕባታት ሒዛ ናባኹም ንምባል ስራሓ ብዕሊ ጀሚራ ኣላ። እዚ ዓብዪ ዕላማ ተግባራዊ ዝኸውን ድማ ገሃዳዊ ዓለም ህዝብና ብውነ ዝርደአኩም ወገናት ንዛ ሚድያ ንኹሉ ተበፃሕነት ንክህልዋ "ብሳተላይት TV" ንክትመፅእ ዓቕምኹም ብዝፈቐዶ ኩሉ ክትሕግዙ ንላቦ።Dear TPM supporter

As you all know, media plays a very crucial role in all aspects of societal development. Due to the aforementioned importance, some even call it the fourth branch of a government (Executive, Legislative and Judiciary being the first three branches). With this goal in mind, Tigray Public Media is undertaking a task of covering a wide range of topics such as: politics, economics, culture, History, societal issues, Art and many more. However, this ambitious plan wouldn’t be possible without the help of generous and concerned citizens like you. To maximize TPM’s outreach to every Tigrayan around the globe, its availability on Satellite TV is paramount. To that end, TPM kindly asks to make whatever contribution you can.