ኣፍደገ ዘመናዊት ትግራይ!

ሚድያ ህዝቢ ትግራይ፣ ኣብ ኣሜሪካ ቴክሳስ ብ501(c)(3) ሕጋዊ መዝገባ ዝተገበረሉ ኣትራፊ ዘይኾነ ህዝባዊ ትካል እዩ። ንህዝቢ ጥሉል ሓበሬታን ኣስተምህሮ ንምቕራብ፣ ህዝቢ ንምቃሕ፣ ናይ ሓሳብ ናፅነት ንምትብባዕ፣ ሓታታይነትን ተሓታታይነትን ዘለዎ ዲሞክራሲያዊ ባህልን ክብሪን ዜጋታት ክኽውን ምስትምሃር፣ ግዝኣታዊን ዉሽጣውን ናፅነት ትግራይ ንምርግጋፅ፣ ንውሕስነት እዋናዊ ተስፋታትን ሓደጋታትን ምቅላሕ፣ ፀረ-ዴሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባታትን ተግባራትን ምቕላዕ፣ ባህላዊ፣ ሃይማኖታውን ጥበባውን ክብርታትና ብዜና፣ ትንታነ ዜና፣ መፅናዕታዊ ፊልምታትን ተሃድሶን ደረጅኡ ብዝሓለወ ፍርያት ብሳተላይት ቲቪን ማሕበራዊ ሚድያታትን ምቅላሕ ኣሚቱ ዝተበገሰ ህዝባዊ ትካል እዩ።A gateway to a modern Tigray!

Tigray Public Media (TPM) is a USA, Texas bases 501(c)(3) nonprofit organization that aims to serve a valuable role in inspiring informing and educating citizens, in promoting freedom of expression, in making democratic participation and accountability citizens main tenet. through an in-depth public interest reporting, including investigative journalism, news reports, explanatory journalism, solutions journalism, and specialty journalism, in order to elevate important social topics, both at the local and national level.

Mission

TPM seeks to inspire, educate and serve the Tigrayan Population through Fair and balance media services.

Vision

TPM envisions to become the most credible, fair and inclusive media platform that contributes to the creation of a modern, sustainable and democratic Tigray society.

Values

Integrity,Informative,Socially Responsible,Fairness,Inclusiveness,Innovation.

Ethos

TPM is about the people – real, living individuals sharing their thoughts, interests and ideas.

Our Team

The members of TPM’s board of directors are a passionate and motivated group. All volunteers, most of them have years’ experience in their respective fields. Their breadth of experience is impressive, and their dedication to serving the people of Tigray via TPM is abundantly clear.